Innehållsdeklaration

En kapsel innehåller: Enzympreparat*, maltodextrin (av majs), hydroxipropylmetylcellulosa (kapselskal), vegetabiliskt fett (palm, kokos). Kan innehålla spår av mjölk, vete och soja.

* Enzympreparat

Proteas – 100 SAPU

Proteas – 25000 HUT

Proteas – 10000 PC

Bromelain – 100000 PU

Lipas – 1000 FIP

Amylas – 5000 DU

Glukoamylas – 10 AGU

Invertas – 200 SU

Laktas – 1000 FCC

Alfagalaktosidas – 150 GALU

Cellulas – 500 CU

Hemicellulas – 1000 HCU

Xylanas – 500 XU

Fytas – 20 FTU

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten i rumstemperatur.

Nyheter