Tabeller

Så mycket laktos innehåller olika livsmedel

Livsmedel grupperade efter laktosinnehåll (g per 100 g).

Tabell

Tabellvärdena bygger på analyser utförda vid Kemiska enheten 2, Livsmedelsverket. * som innehåller mjölk.

Tabell

Nyheter