Innehållsdeklaration – Lactrase

Ingredienser:

Kapsel:

Maltodextrin av majs, standardiserad laktasenzym producerad av Aspergillus oryzae, gelatin, färgämnen (titandioxid, järnoxider), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av fettsyror).

Tablett:

Sötningsmedel (xylitol, sorbitol), laktasenzym producerat av Aspergillus oryzae, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av veg.fettsyror), arom.

Lactrase förvaras i rumstemperatur och oåtkomligt för barn.

Nyheter