Frågor & svar

Kan Lactrase användas vid graviditet och amning?

Ja , Lactrase bryter ner laktosen i mag/tarm kanalen och absorberas inte.

Varifrån kommer gelatinet i kapseln?

Gelatinet i kapseln kommer från nöt.

Kan man ta mer än 2 kapslar/tabletter till en måltid?

Ja, men eftersom magbesvär kan orsakas av annat än laktos bör man vara säker på att det är laktosen som ger problem. De finns individer som har mkt lite enzymaktivitet kvar och de kan behöva 3 kapslar/tabletter per måltid som innehåller laktos.

Hur länge håller Lactrase och hur skall den förvaras?

Hållbarheten är 3 år för kapslar och 2 år för tabletter från produktionstillfället.  Förvaring sker i rumstemperatur.

Kan man ta Lactrase varje dag?

Ja det går bra. Vi rekommenderar dock att om man är laktosintolerant bör man minska ner sitt laktosintag. Lactrase är utmärkt att använda då det är svårt att undvika laktos tex vid restaurangbesök och bjudningar.

Finns det några biverkningar med Lactrase?

Nej.

Kan man blanda Lactrase i yoghurt?

Det går bra.

Hur mycket laktos bryts ner av Lactrase?

1 kapsel/tablett klarar i allmänhet av att bryta ner ca 15 gram laktos i mjölk.

Vad händer om man blandar innehållet i Lactrase kapseln med mjölk och sätter i kylskåpet?

Laktosen i mjölken bryts ner till glukos och galaktos och mjölken blir något söt.

När skall man ta Lactrase?

Lactrase intas i samband med måltid som innehåller laktos.

Nyheter