Diplomag IBS

IBS är vanligt

IBS (Irritable Bowel Syndrome), dvs. irritabel tarm, är en funktionell tarmsjukdom vars orsak är oklar. Hela 10–15 % av svenskar lider av irritabel tarm, och hos kvinnor är IBS två gånger vanligare än hos män. IBS kan vara en smärtsam och besvärlig sjukdom med symtom som avsevärt försämrar livskvaliteten och hämmar vardagslivet.

Vad beror symtomen på irritabel tarm på?

  • Kost
  • Stress
  • Det bildas gaser i tarmarna
  • Stora portioner

Lindring av IBS-symtom

Diplomag® IBS erbjuder ett alternativ för behandling av IBS med såväl diarré som förstoppning. Produkternas högklassiga sammansättning är skapad framför allt för att minska symtomen på irritabel tarm. De verksamma ämnen i Diplomag® IBS Diarré-preparatet är bentonitlera och simetikon. De verksamma ämnena i Diplomag® IBS Förstoppning-preparatet är makrogol 3350, psyllium och simetikon. Båda preparaten är CE-märkta medicintekniska produkter.

Nyheter